Sesión I: Usos y Necesidades

cat es

BANNER1

El dimecres 22 de juny va tenir lloc la primera sessió de treball del procés d’activació de l’Espai Taller de la Fàbrica de Creació Fabra i Coats. Un procés en què ens (usuàries i residents se la fabra i coats) plantegem pensar el què, el com i el perquè de la realització del projecte col·lectiu de l’Espai Taller de la Fabra, i en com entenem les seves activitats.

Aquesta primera sessió ens va servir per (re)conèixer-nos, comentar i començar a pensar l’espai taller partint de les nostres pròpies línies de treball.

Durant tot el matí vam estar treballant a la Sala Lumiere (situada a la planta baixa de l’edifici) en una sessió al voltant dels «Usos i Necessitats» d’aquest nou espai, en la que hi vam participar: Natalia Carminati, Amir Gazit, Santiago Doljanin (Sant Andreu Contemporani), Sofía Zunino i Marina Pujadas (Pedra), Miquel Valls (Agost Produccions), Alberto Flores i Mireia Juan (Makea Tu Vida), i Asun Val (Fàbrica de Creació).

EspaiTaller_S1-1_

A partir d’un qüestionari que vam omplir inicialment de manera individual, vam començar una ronda de debat al voltant de cada una de les qüestions, compartint les nostres respostes, ampliant-les, avaluant-les, organitzant-les, donant peu a la conversa i a la generació de noves propostes, idees i preguntes.

Com a resultat de la sessió, vam començar a definir els usos de l’espai, les condicions, equipaments i eines necessàries, i ens vam emplaçar a complementar-les en línia, convidant a què altres persones que no van poder acudir a la sessió puguin afegir noves informacions.

La jornada va reforçar la necessitat i va posar de manifest les possibilitats que oferiria un Espai Taller a la fàbrica de creació Fabra i Coats, remarcant que més enllà del què i del per a què (l’equipament, el mobiliari i les eines, els usos i les activitats), és important posar especial cura en el com (la gestió i manteniment de l’espai).

Però d’aquest tema en parlarem en una pròxima sessió.

EspaiTaller_S1-2_ EspaiTaller_S1-4_

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

El miércoles 22 de junio tuvo lugar la primera sesión de trabajo del proceso de activación del Espacio Taller de la Fábrica de Creación Fabra y Coats. Un proceso en que usuarias y residentes se la fabra y coats nos planteamos pensar el qué, el cómo y lo porque de la realización del proyecto colectivo del Espacio Taller de Fabra, y en cómo entendemos sus actividades.

Esta primera sesión nos sirvió para (re)conocernos, comentar y empezar a pensar el espacio taller partiendo de nuestras propias líneas de trabajo.

Durante toda la mañana estuvimos trabajando en la Sala Lumiere (situada a la planta baja del edificio) en una sesión alrededor de los «Usos y Necesidades» de este nuevo espacio, en la que  participamos: Natalia Carminati, Amir Gazit, Santiago Doljanin (Sant Andreu Contemporani), Sofía Zunino y Marina Pujadas (Pedra), Miquel Valls (Agost Produccions), Alberto Flores y Mireia Juan (Makea Tu Vida), y Asun Val (Fàbrica de Creació).

A partir de un cuestionario que llenamos inicialmente de manera individual, empezamos una ronda de debate alrededor de cada una de las cuestiones, compartiendo nuestras respuestas, ampliándolas, evaluándolas, organizándolas, dando pie a la conversación y a la generación de nuevas propuestas, ideas y preguntas.

Como resultado de la sesión, empezamos a definir usos del espacio, condiciones, equipamientos y herramientas necesarias, y nos emplazamos a complementarlas en linea, invitando a que otras personas que no pudieron acudir a la sesión puedan añadir nuevas informaciones.

La jornada reforzó la necesidad y puso de manifiesto las posibilidades que ofrecería un Espacio Taller a la fábrica de creación Fabra y Coats, remarcando que más allá del qué y del para qué (el equipamiento, el mobiliario y las herramientas, los usos y las actividades), es importante poner especial atención en el cómo (la gestión y mantenimiento del espacio).

Pero de este tema  hablaremos en la próxima sesión…